Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi

(Kratek odlomek, celoten tekst obsega 12 strani)

Tematika, od katere Smo se kar nekaj časa ali nekaj let odmikali ali premikali in se nekako
spretno, pretkano in nekako vedno znova izvili, jo Bomo danes odprli. To je popkovno okovalo.
To je okovalo, o katerem do tega trenutka tega časa nihče ni vedel nič. Zagotovo pa, od danes
dalje, boste ljudje vašega časa morda veliko razpredali, veliko potuhtali, veliko razumeli,
morda tudi kaj novega sprejeli.

Vendar, saj veste, kar je v vas, kar je znotraj vas, tako ali tako raste z vami, zori in duša vé, kaj
je res, kdaj je res oziroma kdaj je pravi čas za kakšen podvig.

Popkovno okovalo je namreč energija.

Energija, ki je skupek sestavljene celovitosti vseh energij, vseh točkovnih energij, ki so se
odločali, da bodo soustvarjali materijo, duhá, življenje, dih, energijo, misel, pretok, fokus,
pogled, lepoto, milino, čutenje, gibanje, grizljanje, praskanje, rast in še in še in še bi lahko
našteval. Tudi simbioza. Tudi marsikaj, kar človek skorajda več ne opazi.

Vsaka energija, torej vsak dih ima svoj utrip.

Vsaka misel, trenutek je energija, ki zaprasketa, se zavrtinči in se v okroglasto obliko poda.
Izgleda kot kroglica. Izgleda kot mehurček, ki se giba in vrtinči.

Vsaka energija ima svoj utrip, zato, ker je SPOMIN. Spomin ali trenutek.

Torej razdelam:

SPOMIN morda nekega časa, ko ste šli morda na neko praznovanje, je kot spomin kot celota.
TRENUTEK pa pomeni ali en utrip, ko ste na praznovanju pogledali, ali se nasmehnili ali morda
pomislili, ali morda kaj vzeli, sprejeli, oddali, predali, se pravi, trenutek giba. Torej, to je ta
utrip.

PDF datoteka: Lana Praner – Popkovno okovalo

VIDEO:

MP3 datoteka: Lana Praner – Popkovno okovalo