Vodi: Lana Praner

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 42 strani)

Prvi kontakti so pravzaprav najbolj bistveni. V prvih kontaktih, če boste pozorni in boste opazovali, boste točno vedeli, katera davnina, kateri kos davnine se nekako nadaljuje.

Imate ljudi, katere srečate in nekako spoznate in v prvemu momentu so vam zelo dragi, zelo ljubi, zelo prijetni.
Imate ljudi, katere spoznate, ker se vam kar nekako upre telo, naježi koža. Imate odpor, pa čeprav so navidezno prijazni.
Če boste pozorni, boste v odnosih s takšnimi ljudmi opazili, da prav takšni ljudje prenašajo najtežjo karmo preizkuševalcev ali tistih, kateri so navidezno sodili, razsodili ali celo umorili. Spletke in zapletke – to so tiste največje teže bremena, zaradi katerih se nekako tudi podajate med ljudi. In predvsem letošnje leto bo podano prav tem ljudem.

Če boste dobro opazovali, boste videli, kako se ljudje sami, medsebojno močno razlikujete in močno spreminjate. Kot bi se iz dneva v dan bolj spreminjali.
Nekaterim, nekako na površje ali na obličje, prihaja milina, toplina, sočutje, vendar modrost. Če dobro opazujete, postajate vedno bolj neizprosni – prav tisti, kateri imate največjo milino v sebi. Vendar, to je zato, ker je čas sprave, ker je pričel čas soočanja, ker se boste morali postaviti za sebe.

Na drugi strani pa imate ljudi – ljudi, kateri so nekako hladni, kateri so zavistni, kateri so preračunljivi, predvsem pa rušilni.
Ljudje, kateri imajo v davnini postavljene postavitve, v katerih so sodili, dosodili, kateri so se odločili, odločali in postavljali, so tisti, kateri imajo najtežjo karmo, katero nekako razlikujejo, razčlenjujejo, postavljajo, zaključujejo – kakorkoli že opevamo, je to namreč tudi prav.

V temu medsebojnemu odnosu se nahajate vsi.

PDF Datoteka – Kako izravnati medsebojne odnose, Vrhnika (30. januar 2016)

VIDEO – PRVI DEL:

MP3 Datoteka – Kako izravnati medsebojne odnose, Vrhnika (30. januar 2016) – Prvi del

VIDEO – DRUGI DEL:

MP3 Datoteka – Kako izravnati medsebojne odnose, Vrhnika (30. januar 2016) – Drugi del