Vodi: Lana Praner

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 36 strani)

Vse, kar prenašamo, vse, kar prinašamo, vse, kar razkrivamo, je Nebeškega.
Nebeška energija je energija od drugod. To je nekaj, kar je iz Izvora za razliko od tegá, kar imate na Zemlji postavljenega in pripada zemeljskemu pretočnemu in prihajajočemu energetskemu polu.
Vse, kar je baza Zemlje, je taktično, naklepno postavljeno, da se povezuje s karmo, z usedlinami spominov, da se spomini davnine zaključujejo, razkrivajo, nekako preoblikujejo.

Saj veste, saj poznate – vsak spomin, vsaka energija, vsaka misel je utrip srca.
Takšnega utripa, kot ste tedaj imeli za kakšen trenutek. Morda, kako ste kaj spregovorili, kako ste kaj postorili, se odločili, morda le mislili in ne postorili, se pravi, nastaja spomin ali energija.

Energija je samostojna enota, katera se vrtinči, pretaplja, presnavlja in preoblikuje. Na podlagi tegá nastaja duh. Duh je preprosta energija ali zlitina, katera lahko vzame ali sprejema obliko izklesanega spomina, podobe nekoga, vizuelnosti iz preteklosti, ne iz sedanjosti, in na podlagi tegá se točno vidi, kam kdo kam sodi.
Glede na to, da imate na Zemlji mnogo znanj, različnih verovanj, različnih preoblikovanj, različnih struktur, kateri so bili pravzaprav podani do točke razkritja, da ste prešli skozi znanja in veličine do neke modrosti, kjer ste se masovno vsi skupaj ustavili.

Mnogo ljudi, tako kot opazujemo že dolgo časovno obdobje, morda že 20 ali 25 let, v zadnjemu življenju ali v vstajenju opevamo, išče tisto nekaj, kar pa enostavno ne najdete v vseh zemeljskih znanjih.

PDF Datoteka – Kako zdruziti vsa duhovna znanja zemlje, (27. februar 2016)

VIDEO – PRVI DEL:

MP3 Datoteka – Kako zdruziti vsa duhovna znanja zemlje, (27. februar 2016) – Prvi del

VIDEO – DRUGI DEL:

MP3 Datoteka – Kako zdruziti vsa duhovna znanja zemlje, (27. februar 2016) – Drugi del