Vodi: Lana Praner

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 37 strani)

Svet angelov je pravzaprav svet nižine, globine, širine in tistega nečesa, kar vam je najbližje in najbolj potrebno za razvoj vaše prve duhovnosti.

Angelski svet je nekaj najlepšega, najbolj žlahtnega, kar lahko človek človečanstva doseže, se dotakne in tudi poveže.

Svet angelskega stvarstva je nižji od svetá Vilinskega stvarstva, vendar je zato še nekako bolj veličasten, ker v ta svet lahko vstopajo tudi sile življenja, sile Zemlje, sile tistega rajnega sveta ali rajnega stvarstva.

Angelski svet je svet najnižje nižine ali plitvine, nečesa, kar se radosti, kar pomaga in po čemer najnižji človek človečanstva ali duše tudi najbolj hrepeni.
To je prva izven telesna postavitev, kjer se lahko duša odloči in tudi obstoji in se več ne vrača v živi zemeljski svet.

Svet angelskega stvarstva je nekako razdeljen na dva dela – nižinski svet, kateremu je nekako postavljen Svet angelov, kateremu se nekako naslanja ali povezuje religija, vera, različna dostojanstva, različne postavitve. In Svet angelov je energija, h kateremu se naslanjajo, zovejo in ustvarjajo.

Svet angelov je svet ustvarjanja. Svet ustvarjanja pa je pravzaprav nečesa novega, kar lahko skreirate, če si nekako v prispodobi, ko nekako podajate in nekako povlečete, pridobivate različna znanja ali želje.

PDF Datoteka – Svet angelov, Vrhnika (29. december 2015)

 

MP3 Datoteka – Svet angelov, (29. december 2015) – Prvi del

MP3 Datoteka – Svet angelov, (29. december 2015) – Drugi del