Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi

(Kratek odlomek, celoten tekst obsega 17 strani)

Današnja tematika je pravzaprav posebna tematika, v kateri boste dojeli, razumeli in morda
bili bolj odprti in zavedni v tem, kaj se dogaja z vami, z vašim telesom. Kdaj ste vi? Kdaj niste
vi? Predvsem pa se bo tematika prepletala na postavitev: NE VEM, NOČEM ali pa NISEM.
Torej, prepletanje niti, v katerih se boste zavedali, da je razdelitev vsesplošno znana.

In če dobro pogledate, opazujete lahko svojega otroka, ko nekako zahtevate nekaj in otrok se
upre. »Tega NOČEM! NOČEM tega jesti!« In prične cepetati, ropotati ali ječati. Noče otrok
jesti, kar VI hočete, kar vi razmišljate, kar vi pričakujete, kar vi postavljate in kar vi dajete v
ultimat.

Torej, otrok pravi: »NOČEM tega jesti!«
Kdo se upira? Zakaj se upira? In čemu se upira?

Si predstavljate, da je možgan ena velika gmota velikega računalnika, velikega
računalniškega sistema, v katerem imate različne programe, v katerem imate različna
življenja, različna vzgojiteljska in programiranja, programirana in sprogramirana različna
spominska polja?

Zakaj spominska polja?

Ker je vse le energija iz nečesa, kar je potrebno preoblikovati. Ker zaradi ne preoblikovanja
spomin nižje vibrira, ker ni bil v soglasju ali v sozvočju Matere Narave, ljubezni in vstajenja tam
Zgoraj ali večnega popotništva.

PDF datoteka: Lana Praner – Zmaga nad umom

VIDEO: