Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi

(Kratek odlomek, celoten tekst obsega 14 strani)

Tematika je Neizživeta ljubezen.

Kako lepo. Kako gorko. Neizživeta ljubezen, ki je kot pesem, ki jo pojejo ptice selivke,
prinašalke in vstopajoče v naše življenje. Predvsem v Naše, ker se vsa zgodba tam prične in na
koncu tudi konča.

Neizživeta ljubezen je ljubezen, po kateri vsakdo iz večnosti v večnost hrepeneče jo išče,
preišče in vztraja.
Neizživeta ljubezen je ljubezen, ki je kot popotnica, kot Božja ljubezen, kot luč partnerskega
postavitvenega dela.

Ko nekdo pravi: »Jaz nisem zmožen živeti v partnerstvu. Jaz ne želim imeti partnerja. Jaz ne
želim pripadati. Jaz ne želim biti ujet, povezan ali vezan. Jaz nočem obstajati in biti zataknjen
v takšni postavitvi.«
Se pravi, ko nekdo pravi, da noče in ne pripada in ne čuti in ne diha govori o temu, da še ni
srečal ljubezni, ki bi mu izpodmaknila tla pod nogami.

Le ena je tista živa in prava. Le ena je tista, za katero se vsakdo odda. Le ena je tista, ki pripada
in ki v ozadju hrepeneče vas k Nam poda.

PDF datoteka: Lana Praner – Neizživeta ljubezen

VIDEO: