Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 23. december 2023

(Kratek odlomek, celoten tekst obsega 15 strani)

Ali slišite Naravo, šepet narave, bo današnja nit tematike, ki bo namenjena čaščenju življenja
in vstajenja.
Morda ste se kdaj spraševali, zakaj nekateri ljudje se pogovarjajo z rožami? Ker imajo morda
občutek, tako kot bi dejali nekateri živi ljudje, da so majčkeno čudni. Ali nekateri pravijo ali
opevajo, da so majčkeno čez les. Pri Nas pa bi dejali, da so čaščeni, ker čutijo dušo dreves,
dušo življenja, dušo lepote vsegá, kar je popotnica.

Narava je ravno tako živa kot vi. Ali pa vi ste nekako enako živi kot Mati Narava.
Ste kdaj pomislili, da je medsebojna komunikacija med drevesi zelo živa?
Velik del duhovnih ljudi ali tistih, ki so malo bolj povezani z naravo, bi dejali, da, narava me
umiri. Ko grem ali stopim v gozd, me gozd umiri, ker me objame in mi da občutek zavedanja,
tišine in spokojnosti.
Zakaj je v gozdu takšna spokojnost?
Zato, kar je nekaj, kar vi ljudje več nimate. A pogrešate!

Če pričnemo pri drevesih življenja gozdov – gozdovi so medsebojno tesno vezani in se
prepletajo medsebojno. Zakaj?
Ker vsako drevo je živo bitje. Vsako drevo ima svojo dušo, ima svoje srce.

PDF datoteka: Lana Praner – Šepet narave

VIDEO: