LANA V KANALIZIRANJU

(kratek odlomek – celotni tekst obsega 40 strani)

Kadarkoli meditirate, na kakršnikoli način, vedno poglejte ta mini, mini možganček v središču svojega velikega možgančka, da boste videli, kakšne barve je.

Bolj, ko bo postajal temen in gnil, ali črn ali takšen, kjer vas pravzaprav odbije proč, bolj vi duhovno napredujete.

Vendar pazite!

Ko tema in luč zapustita drug drugega, dobite ključ. Zapomnite si to!

Ključ, ki odpira vsa vrata vseh božanstev. Vendar to ni vaša fizična, niti klinična smrt, tako kot jo imenujete pri vas, vendar to je dozorelost, kjer slišite, kjer vidite, kjer nadzorujete nekaj, kar je nad avro ali deloma pod avro, vendar ne nadzorujete več mesa.

V tistemu času, pravzaprav ta, temen delček prične znotraj brbotati. To pomeni, da se pravzaprav prebuja na Zemlji sama raven cele fizične populacije živih Zemljanov, vseh zavesti.

PDF Datoteka – Kristalna Energija – Nadaljevanje (04.03.2011)

MP3 Datoteka – Kristalna Energija – Nadaljevanje (04.03.2011)

MP3 Datoteka – Kristalna Energija – Nadaljevanje (Vprašanja sodelujočih in odgovori) (04.03.2011)