Vodi: Lana Praner z Gospodi

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 28 strani)

Ko pogledam iz Svojega domovanja, vidim svet dežele, ki je pravljica.
Zelo velikokrat ali večino časa prespim pod drevesi. Ob sotočju dveh rek, dveh rek, ki se nežno stekata skozi Mojo graščino.

Reka, ki je živa, ki je živa pesem kristalnega zvanenja, ki je tako zelo bistra in čista, da se vsako bitje lahko pogleda kot v zrcalo in vidi svoj obraz.
Dekleta bi se brez težav ličila v njej! Takšna je v kristalu, ko pogledate iz vrha na njo ali od strani ob njo.

Vendar, v notranjosti te reke je živa energija, je živo bitje Matere Vodovja.
Boginja Vodovja, ki se vedno znova, ko se pripravi polna luna ali se izlušči prazna luna, vedno znova vzdigne energija kot sopara, kot bi se nešteto milijonskih kapljic, rosnih kapljic, dvigovalo, se vije nad njo in pleše, poje in šelesti.

Zakaj šelesti?
Ker lovi dih vetra in dih zelenja!

To je nekaj, česar pri vas, žal, več ne poznate. Živa energija, ki je v Naših rekah ali v reki Mojega domovanja, je vladarska reka ali energija vseh želja. Lahko bi dejal, da vam izpolne ali pokaže vse, kar si srce poželi.

Pri vas imate tisto: »Zrcalce, zrcalce na steni poglej, katera najlepša v deželi tej!«
Pri Nas pa bi namesto tegá lahko dejal: »Draga reka, Moja reka, poglej, kje je Moja Ljubezen?« In točno se vidi odsev v reki, ki je biserna, zelena, bela, modra. Pod težo sončnih žarkov ali lune preoblikuje svoj sijaj.

Reka, ki zmore iz sebe izdahniti kapljevine, se iz kapljevin pojavi Boginja, ki vam pomaga, če jo potrebujete.

Pri vas so reke, več ali manj, skoraj usahnile. Skoraj otopele. Žalostno, koliko rek imate, koliko vodovja imate in vse je prazno in nično.

Šele, ko se pričnete povezovati z vodovjem, ko energijo spuščate v vodovje in opazujete vodovje, prične počasi počasi se energija zbujati in se prepletati in povezovati z vami. Zato poskušajte večkrat občudovati bisernico vašega tekočega stanja.

Vendar, pri Meni tega ni potrebno! Ker občudovanje je življenje. To je nekaj, kar je Meni najlepšega.

PDF dokument – Življenje Onkraj Meja- Brežice (14.12.2019)

VIDEO PRVI DEL:

MP3 Datoteka – Življenje onkraj meja – Brežice (14. december 2019) – Prvi del

VIDEO DRUGI DEL:

MP3 Datoteka – Življenje onkraj meja – Brežice (14. december 2019) – Drugi del