Vodi: Lana Praner

ZAZNAVE (kratek odlomek, celoten tekst obsega 48 strani)

Kar ste si predhodno izbirali vi, čisto sami, je usoda. So končni zapisi, ki so postavljeni v sklopu najlepšega, najboljšega. Se pravi, točno določenih ciljev, kjer je vaša zmaga.
Karma ali nižina ali plitvina, se pravi, spodnje področje, pa vam daje pravzaprav področje, možnosti preoblikovanja nekih situacij, kar se je dotikalo fizične materije.

To sta dva ločena bitja. In to zgornje bitje je pravzaprav tisto, kar je najbolj pomembno, najbolj veličastno, se pravi, ki se spušča v nižino, da se vlije, reinkarnira in porodi. Na podlagi tegá, prav na podlagi tegá, se novi vdah znova podá. To bitje se reinkarnira in deloma zaspi, deloma lebdi. Vendar, to je tisti čut, ki ga imate, kar čutite, kaj se bo zgodilo oziroma, o čemer pravzaprav hrepenite, nekako sebe zlivate in stekate v tej smeri toliko časa, da pravzaprav zapolnete vso celoto.

Karma pa ste vi.
Vsi tisti, ki ste tukaj zbrani, ste pravzaprav karma. Življenje materije. Vendar, na to polje ali na to področje se pravzaprav povezujete dokler ste živi oziroma dokler frekvence materije ne povišate do takšne smeri, da tisto, kar je znotraj po usodi, se pravi, prelije zunanjost in jo prične voditi. In to je tista največja skrivnost ali najvišja, največja možna zaznava, do katere, preko katere zmorete priti ali preiti.

Bodite pozorni!
Prav na tej bazi, na tej bazi vsegá, se vi največkrat v življenju fizičnega vstajenja, preko celega obstoja, najbolj spotikate ali zatikate.

PDF Datoteka – Zaznave, Vrhnika (23. november 2013)

VIDEO – PRVI DEL:

MP3 Datoteka – Zaznave, Vrhnika (23. november 2013) – Prvi Del

VIDEO – DRUGI DEL:

MP3 Datoteka – Zaznave, Vrhnika (23. november 2013) – Drugi Del