Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 14 strani)

Višji jaz, bi lahko dejali, je tisto nekaj, kar buri duha. Skozi vse popotovalne energije ga
imamo, ga imate ali ga ima človek, žival in celo rastlina, vezanega in povezanega na sebe.

Višji jaz je namreč energija, katera je nekako preko rojstva vpeta na posameznika.
To je vedno Nekdo, na katerega se vsak posameznik obrne, obregne, ko se v Nebo obrne.
Vedno znova je Nekdo, ki sodeluje skozi življenje, skozi posameznikovo popotovanje in se
na koncu vsake poti loči od živega življenja in je Nekdo, ki ima shranjeno spominsko noto
vseh trenutkov, tako preteklosti kot tudi PRIHODNOSTI.

To pomeni, da je On tisti, ki pregleduje iz najvišje točke vse do najnižje nižine.
V središčni točki je namreč življenje. Življenje je paket vsegá, kar je nekdo dobil kot
popotnico za neko življenje. Morda za to življenje.

Skozi to je zgradil posameznik temelj ali je pridobil, zavisi od osebnosti, ki jo je sprejemal ali
preko katere se je pretakal in premikal. Saj veste, nekateri popotnico dobite od drugod. Zopet drugi ste jo nekoč soustvarjali.
Nekateri izbranci pa so jo ustvarili sami za sebe in skozi to teče njihovo življenje.

PDF datoteka: Lana Praner – Višji jaz

VIDEO PRVI DEL:

 

MP3 datoteka: Lana Praner – Višji jaz