LANA V KANALIZIRANJU

(kratek odlomek – celotni tekst obsega 57 strani)

Zato je pomembno, da spoznate svojo jedro. Da lahko s samo distrukcijo, s samim premišljenim in taktičnim prodornim umom in razumom spremenite svoj notranji jaz ali obraz.

Bitja, kot sem vam, ali smo vam pripovedovali, pripenjajo se, približujejo, odpirajo kanale, se pravi ta pot vam je poznana.

V notranjosti je svečasta vdolbinica, tam je svečasto jedro, tik na splovilu, na vrhu splovila je pravzaprav zataknjejeno jedro. Svečasta gosta zmes, v kateri je pravzaprav bela barva. Vrh te sveče ali te kapljevine, kot je morda bolje opevano, jo pravzaprav raztezate čisto do kronske čakre. Tukaj na vrhu niste vi, vi ste v sredini kot zasnovniki. Bela barva, ki se vije v notranjosti je pravzaprav razdeljena na dve plasti. Na levo, ki je bolj kristalno bela od desne strani, ki je manj kristalno bela. V sredini tega prekata imate prazen prehod, čisto prazen prehod, ker se dve belini združujeta, se naslanjata, ne pa zlivata ali zarivata. Kar pomeni, da sta drug ob drugega naslonjena, vendar ta dva polja sta prehodna, pazite, to je zelo pomemben podatek.

Vi ste v notranjosti jedra ali zasnovnika. Vi se lahko prosto premaknete tudi če zavestno želite spremeniti program, pogledati program, se lahko gibate po tej prehodni stezi…

PDF Datoteka – Vesolje v malem, Bizeljsko (07.08.2011)

MP3 Datoteka – Vesolje v malem, Bizeljsko – Prvi Del (07.08.2011)

MP3 Datoteka – Vesolje v malem, Bizeljsko – Drugi Del (Vprašanja sodelujočih in odgovori) (07.08.2011)