Vodi: Lana Praner

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 34 strani)

Višja zavest vam bo dala dejansko umirjeno stanje na Zemlji. To pa je tisto, kar vi potrebujete. Zakaj? Ker skozi to boste pričeli slediti sami sebi. In skozi to boste prisluhnili in dejansko bili v ravnovesju in v ljubečnosti.

Kdo ne bi živel večno, če bi gojili samo cvetje? Če bi nekako občudovali svojo ženo in uživali ob ženi, verjemite, starosti sploh ne bi opazili. Kakšna upokojitev? Ko vam nekdo daje tisto nekaj, da vam zaigra srce in ljubečnost. In to je bodočnost.
To je stanje, v katerega boste vi prehajali. To je stanje Višje zavesti. In tako je Zgoraj in ne spodaj.

Stanje Višje zavesti pelje k temu, da se boste od materialnosti ali od ujetosti materialnosti dejansko odmaknili in da boste postopoma, postopoma prehajali v obdobje ali v življenje, v kateremu boste delali točno tisto, po čemer hrepenite ali si želite.

To pomeni, da boste iz sebe kreirali in si upali in zaupali.
Ker pa boste tako zelo unikatni in tako zelo popolni, ne bo tekmovalnosti in bo pričela postajati simbioza. Na eni strani se bodo nekateri oklepali starega sistema in nadzorovali. Zopet drugi bodo prihajali v povezovalne komune ali povezovalne spektre, skozi katero bodo pričeli menjavati. DAM-DAŠ. Jaz tebi, ti meni. Jaz to. Ti ono. Se pravi, dopolnjevanja.

In ne le to!
Skozi to boste počasi, na najnižji točki, prišli do točke popolnosti in simbioze. Ko boste na stanju Zemlje doživeli popolnost simbioze in povezovalnosti, boste enako postali Spodaj, kot ste postali tudi Zgoraj. In ko postanete Zgoraj enakopravni Spodaj, se boste dejansko povezali in uskladili.
In takrat dejansko smisel življenja pride v vaš spekter vsakdana.

Postajali boste srečni in ne nesrečni. Postajali boste simbiozni. Ne boste pikali. Ne boste ocenjevali. Družili se boste z ljudmi, ki so enako misleči, ki so enako želeči.

Se pravi, sistem bo padel na dva dela.
Na enega, ki se bo oklepal popolnosti in bo poskušal manipulirati z denarjem. In zopet drugim, ki bodo ves čas imeli nekakšen dotok denarja, ne da bi se trudili za to. Zakaj?
Zato, ker so oni tisti in boste tisti, kateri boste ustvarjali bodočnost.

PDF Datoteka –  Stanje višje zavesti – Brežice (25. november 2017)

VIDEO – PRVI DEL:

MP3 Datoteka – Stanje višje zavesti, Brežice (25. november 2017) – Prvi del

VIDEO – DRUGI DEL:

MP3 Datoteka – Stanje višje zavesti, Brežice (25. november 2017) – Drugi del