Vodi: Lana Praner z Gospodi

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 43 strani)

Ker danes, ko opazujete svoj lasten svet, Bom dejal, najprej planet Zemlja, vas sploh ne zanima, skorajda nikogar, kaj se dogaja po Zemlji.

Vendar, če bi opazovali širino, bi videli tudi ožino. To pomeni, če bi gledali v širino, kaj se dogaja po svetu, bi vedeli, kaj prehaja k vam! Ker niste nič drugega, kot del celote tega stvarstva, planeta Zemlja.

Zato bi vam svetoval, prebudite se in glejte, kaj se dogaja po svetu!

Ker nekaj, kar se je dogajalo tri, štiri leta ali pet let ali devet let pred drugimi oziroma v obdobju drugih dežel, prehaja namreč tudi k vam. Ker to je pač skupinska karma, skozi katero se prepletate.

Saj tisti, ki odločajo o oblasti – se opravičujem vsem tistim, ki odločajo, kajti izredno slabo odločajo, ker preprosto samo vidijo, vidite ali bodo videvali samo eno pot – rešitve denarja, ki je vaša poguba!

Žal, so to vsi tisti, ki so nekoč že poskrbeli, da je prišlo do korupcij, da je prišlo do barantanja, do rušenja planeta, kjer se je izmaknila Matera Zemlja.

V enakemu postopku, ko gledate globalno, če sploh zmorete gledati, žal, globalno, ker vas sploh ne zanima, kaj se dogaja globalno, bi dejansko lahko videli, kam plujete. Plujete v lasten konec!

Zemlja se bo namreč močno preoblikovala, ne samo Slovenija, v katero se Bom stisnil.

PDF datoteka – Slovenska Bodočnost – Brežice (18.1.2020)

VIDEO PRVI DEL:

 

VIDEO DRUGI DEL: