Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 36 strani)

Morate vedeti, da ti tujci niso vdrli v vaš življenjski stil, ker je Zemlja njihov svet. Izhajajte iz tegá!
Planet Zemlja je njihova kreacija in so soustvarjalci tistega, kar ste nekoč imeli, kar še morda nekaj imate in kar že izpuščate.

Zato je prvo, zlato pravilo: SPOŠTOVANJE do vsegá, kar je prešlo. Spoštovanje do bitij, ki jih ne poznate in jih nikoli ne boste niti imeli več priložnost spoznavati, ampak boste dojeli, da je vaš življenjski čas na Zemlji bil prava zabloda. Da je bilo vse zlagano, vse podtaknjeno iz strani človeka.

Človek z različnimi »ORGANIZACIJAMI«, z nekaterimi civilizacijami, NIŽJIMI civilizacijami, že kar nekaj desetletij, stoletij in tisočletij navidezno sodeluje.
Zato ima človek tudi nekako izpopolnjeno tehnologijo, ki jo je pridobil iz strani, ne svojega znanja, ampak iz strani tujcev, ki so prišli in želeli sodelovati z njimi.

Predvsem prva največja znanja, veličine in premike o plovnih postavitvah so dobili z izdajo. Človek je namreč izdal sočloveka, podal določena znanja kot jih je poznal, zmanevriral in predvsem prodajal dušo. Skozi dušo so podali marsikaj v védenje denarja, moči in pozicij.
In tako so, na podlagi tegá, človek pridobil prve informacije o prenosu signala, tako televizijskega kot tudi električnega, tudi marsikaterih drugih stanj, ki jih imate.

PDF datoteka: Lana Praner – Resnica

Video 1. del:

MP3 datoteka: Lana Praner – Resnica

 

Video 2. del:

MP3 datoteka: Lana Praner – Resnica 2