Predprihodnost

je vstop v prihodnost

in kar delamo tu

je zapis čiste preteklosti.