LANA V KANALIZIRANJU

Zakaj ste pravzaprav danes ali nocoj – pri nas je že resnično sredi noči, tukaj zbrani?

Predvsem zato, da Luč od Luči zasveti nad vsemi ljudmi, ki ste tukaj v mesu morda še zaostali. Vsi tisti, ki živite v mesu, se pravi, v temu trenutku, tega časa, tega zavedanja, ste, žal, ujeti v svet, ki odhaja. To je svet minljivosti, to je svet nečesa, kar potem odide, vendar za seboj pušča globoke rane, globoke spomine in pregloboke zapise, zaradi katerih se vedno znova vračate nazaj.

Zapisi so nekaj, kar se usede globoko v dušo. Duša je center zavedanja, a ni središče nečesa, kar imate v plasteh svojega jedra. Okoli vas se giba nič koliko energij. Energij, ki se jih pravzaprav morda ne zavedate. To je duh, ki se zliva, ki se povezuje in je okoli vas, v vaši avri.

Vi poznate avro in avrične zapise. V avrični ovojnici pa so bitja vašega, pravzaprav karmičnega sesedanja, posedanja ali vodenja.

Zaradi tega, ker imate okoli sebe avričnega duha, avričnega ovijalca, ste tudi tukaj ujeti. V središču nečesa, kar prihaja nad vas.

Luč od Luči, Svete Luči, Svetosti in Milosti smo mi. Vendar ne zato, da vas rešimo in povlečemo iz nečesa, po čemer ste se zataknili, spotaknili ali nekako obtičali ali kakorkoli že imenujete – se pravi, ste namreč zliti v meso mesa tega sveta, kjer je duša.

PDF Datoteka – Pransko dihanje in Karma – (01. in 02.04.2011)

MP3 Datoteka – Pransko dihanje in Karma – Prvi Del (01.04.2011)

MP3 Datoteka – Pransko dihanje in Karma – Drugi Del (Vprašanja sodelujočih in odgovori) (01.04.2011)

MP3 Datoteka – Pransko dihanje in Karma – Tretji Del (02.04.2011)

MP3 Datoteka – Pransko dihanje in Karma – Četrti Del (Vprašanja sodelujočih in odgovori) (02.04.2011)