Vodi: Lana Praner

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 42 strani)

Ko pranskega duha prebudite, je nekdo, kateri je visoko nad vami in je tako kot steber, kateri se lahko prosto giba – ali v notranjost telesa ali v zunanjost telesa ali naokoli, vas ovija, vas čuva in nekako premika.
Enako postavitev, vendar bolj fiksno in kompaktno, ima vaš instinkt na rahli desni, diagonalni strani.

To sta dva bitja, katera sta izjemnega pomena. Zato se Bom ustavil še za trenutek pri njima.

Torej, pranski duh je bitje, kateri se povezuje izključno od tam, od koder ste in do tam vam lahko odpira vrata.
Torej, če prihajate iz svoje najvišje frekvence, ne glede na to, iz katere smeri je, torej, je to najvišje svetlobno bitje, katero vas zmore pripeljati in dopeljati tudi do razsvetljenja.

Vendar, to ne pomeni, da do razsvetljenja ali do modrosti zmorete priti le, če se ukvarjate z duhovnostjo. Napačno in narobe!
Tudi tisti, kateri niso nikoli, nikoli se dotikali nekakšnih duhovnosti, nekakšnih takšnih postavitev, zmorejo dosegati to frekvenco, vendar imajo v sebi nekaj, kar vi, skozi različne postavitve gradite, postavljate, prebujate in nazaj sestavljate.

Zagotovo ste opazili morda določene ljudi, kateri so modri. In ko spregovorijo, vam res modro svetujejo, zorijo in vas opazujejo. Vas spodbujajo. So srčni. So topli. So nekaj, kjer vam zažari srce. Njihova energija telesa žari. Njihova koža žari. Vendar niso nič drugega kot čista izvirska energija, brez znanja in veličine v povezovanju česarkoli.
Tako, da, tudi tisti, kateri so, ste in bodo srčni, se pravi, v naravni energiji, brez kakršnegakoli znanja, zmorejo se prepletati na nezavedni ravni tudi z vsemi bitji, katere Bomo danes opevali ali postavljali.

So redka bitja, katera zmorejo to. Vendar morda kakšne babice, prababice, nekatera bitja, katera so res še daleč, daleč stran ali odmaknjena od tega »ponorelega« sveta, vašega sveta, zmorejo ohraniti to čistino ali prvobitnost.

Skorajda zagotovo je vsak posameznik srečal vsaj enkrat ali dvakrat v življenju takšno osebo.

 PDF Datoteka – Pot domov, Vrhnika (19. september 2015)

VIDEO – PRVI DEL:

 MP3 Datoteka – Pot domov, Vrhnika (19. september 2015) – Prvi del

VIDEO – DRUGI DEL:

 MP3 Datoteka – Pot domov, Vrhnika (19. september 2015) – Drugi del