Vodi:  gdč. Lana Praner z Gospodi

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 35 strani)

V vsakem življenju imate popek. In v vsakem življenju, ko se porodite ali ste se porodili, imate takšno membrano. In skozi središčni del same membrane je prehod. V središču je tako kot bi dali nit. In nit izgleda znova lahko kot odprti prostor, kot prostor, skozi katerega lahko izstopate ali se pretakate. Vendar šele tedaj, ko Nekdo, ki je bil vaš Kreator nekega popotovanja, pride do vas.
Torej, nihče drug ne more odpreti teh vrat ali povezave kot samo tisti prvobitni in Izvorni.

Zakaj je to zelo pomembno?
Ker samo tisti, ki je bil prvobitni in Izvorni in vas je ustvarjal ali nekako podajal nekaj za vas, da ste bili nekoč ustvarjeni, ima ključ od vaših vrat. Ima ključ do telesa, ki ste ga pustili tam.
Torej, vsako telo, ne glede na to, katero je, kakšno je, ima kot fizično telo ta popkovni predel. In tako kot ste bili v prvobitu ustvarjeni in porojeni, imate ravno tako v središču dela popkovni del in to nit. Vendar s to razliko, da tam, ko ste izstopili iz telesa in zapustili morda svoje nesmrtno telo zaradi takšnih ali drugačnih postavitev, se je nit spravila na površje ali ven iz telesa.
To pomeni, da točno ta nit, ki je izpustila vas kot vas, je tista nit, ki dejansko pove ali je nekdo odšel iz telesa, torej, ko je iz nesmrtnega telesa, na primer, izstopila duša ali del nje, je tako kot bi za seboj povlekla in odprla ta pečat in hkrati zapečatila vrata ali prehod v nesmrtno telo.

PDF datoteka: Lana Praner – Popkovna nit

VIDEO 1.del:

MP3 datoteka: Lana Praner – Popkovna nit 1

 

Video 2. del:

MP3 datoteka: Lana Praner – Popkovna nit 2