Vodi: Lana Praner

(kratek odlomek – celoten tekst obsega  46 strani)

Leto dni se, predno nekako fizična smrt zbudi, »navidezno« fizična smrt zbudi, se prične odtekanje te energije.

Zakaj leto dni?
Ker je vse postavljeno točno do trenutka, časa in zavedanja. Vnaprej je dogovorjeno, koliko časa imate od vdaha, pa vse do izdaha.

Imate ločnico. Imate prostor. Imate energijo. V točno določenemu prostoru, času ali zavedanju imate prostore spomina. Skozi spomin dejansko vi postavljate zapise ljudi, zapise duš, zapise vsegá, kar se je kdaj koli dogajalo. In tisto najslabše od najslabšega, pa čeprav zelo dobro, je shranjeno v materiji. Vrhunsko, najboljše od najboljšega, se skriva izven materije.

Zapisi se medsebojno delijo.
Vsak trenutek, tako kot poznate, je podprt s čustvi, kar je podprto s čustvi ljubezni.
To pomeni, ko zjutraj odprete oči, ko pogledate, ali ste praznih oči ali ste polni ljubezni ali ste mrkih oči?  Torej, prvi utrip, ko odprete in pogledate v sveži dan, je to, ko pogledate naokoli – ali boste zagodrnjali ali se boste nasmejali? Ali boste veseli ob nekom, ko se boste zbudili ali prebudili ali pa boste vdahnili, da se boste nekako navibrirali, da boste navidezno nasmejani?

Morda pa se ne boste niti toliko potrudili in pomeni, da pač ste, kar ste – da ste zoprni, da ste tečni, da ste nevljudni, da ste rušilni in da ste neprijetni za okolico. Kar pomeni, da ste disharmonični. Upam, da Sem našel pravi prevod v, iz Ozvezdnih jezikov?

In na ta način se to ali ta zapis loči. Utrinek ali hipec se ločuje od najboljšega, se pravi, od ljubezni.
Tako nastaja usipina, kot prašina, katera se shranjuje v zemeljski plasti. Tako nastaja karma, ker to so spomini, kateri se nizajo – utrip na utrip, trenutek na trenutek.

PDF Datoteka – Pokop – Brežice (17. junij 2017)

VIDEO – PRVI DEL:

MP3 Datoteka – Pokop – Brežice (17. junij 2017) – Prvi del

VIDEO – DRUGI DEL:

MP3 Datoteka – Pokop – Brežice (17. junij 2017) – Drugi del

MP3 Datoteka – Aida Perko Praner – Back to black – Brežice (17. junij 2017)