Vodi:  gdč. Lana Praner z Gospodi

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 37 strani)

Ognjena znamenja zmorejo voditi. So dobri liderji. So dobri v postavljanju, v umirjanju, v povezovanju množice vsegá, tako vernih kot nevernih, tako vdanih kot ne vdanih, tako nasprotujočih kot sledilnih, kot osnovnih.
Zmorejo povezovati Nebo in Zemljo, Sonce in Luno. Elemente vseh smeri, nasprotujočih se stanj.

Zato ognjena znamenja VSTANITE in se ozrite. Ozrite se vase, kajti Ogenj vedno ruši in preoblikuje. Kajti, za seboj pušča in dopušča mnogo več!
Ko se obrnete nazaj vidite ruševine. In vi zmorete potisniti naprej, v novo stanje.

Ogenj je znamenje preoblikovanja in novega vdaha.
Ogenj je tisti, ki daje toploto, milino, fokus, oporo in žene dalje. Zato bi morali pričeti z Ognjem in Soncem. Smer, ki kaže na vse ljudi.

To je tisto, kar bi vam v razkrivanju od koščka različnih ved podal za vas. Naj vam bo to eden izmed temeljev.

PDF datoteka: Lana Praner – Ogenj, zapisan v zvezdah

Video 1. del:

MP3 datoteka: Lana Praner – Ogenj, zapisan v zvezdah 1

 

Video 2. del:

MP3 datoteka: Lana Praner – Ogenj, zapisan v zvezdah 2