Vodi: Lana Praner

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 38 strani)

Če zasnovna energija ali kristal v zasnovniku ostane neomadeževan, da v življenju nikoli in nikdar niste sovražili, postanete čisti kristal.
Zasnovnik se spremeni v čisti kristal. Kristalna energija se prične od zgoraj povezovati na vas in kristal se aktivira. Kristal se prelije s kristalno energijo in nastane zasnovnik kot en velik kristal. Kaj želite lepšega? Kaj želite boljšega? Kaj želite bolj popolnega, kot vi biti en sam kristal?
Pa za trenutek postojmo. Če bi postali kristal, bi nadvladali svet. Če bi postali kristal, bi lahko rušili svet. Hm, vendar ne v slabo! Ker kristal je osnova zgoraj in vi postanete enostno spodaj, kar pomeni, da rušite svet in spreminjate svet v boljše, v najboljše.
Če postajate kristal in bi želeli biti kristal, ne smete manipulirati! Nikoli ne postanete kristal!
Če želite postati kristal, ne smete tega gledati kot posel! In skozi kristal bi lahko dobili velikooo, veliko denarja – pa ga ne morete, ker denar je vladar sveta le za ta čas, tukaj in sedaj, in je ustvarjen umetno in ni iz strani Ljubezni.
Če postanete kristal in bi bili kristal – imeli bi neizmerno moč vsegá. Lahko bi bili zgoraj, lahko bi bili spodaj, lahko bi bili na vseh smereh. Lahko bi se ponovno raztreščili in delili spodaj.

Vendar, pazite to!
Če postanete kristal in oddajate energijo ljubečnosti, srčnosti, topnosti, pričnete taliti v gostoti vse okoli sebe. Pripete energije, entitete, sobežniki, sotrpežniki, se pravi, vsa bitja, katera so živela z vami, se ne morejo več hraniti iz kristala, ker se kristal na najnižji točki ne razleti in se ne razprši tako, kot se je zgoraj razpršil, ker ga je Nekdo zavestno razpršil v nižino in imate zato vsi to Luč Ljubezni v sebi in jo lahko aktivirate. Vendar ne z znanjem – z ljubeznijo, s tem, kar ste, to, kar ste. To aktivira kristal. Ne da se naučiti. Ne da se ga prebuditi. Lahko le živite in postanete kristal. To si pomnite in zapomnite!

 PDF Datoteka – Moč ljubezni, Vrhnika (25. april 2015)

 

VIDEO – PRVI DEL:

 MP3 Datoteka – Moč ljubezni, Vrhnika (25. april 2015) – Prvi del

VIDEO – DRUGI DEL:

 MP3 Datoteka – Moč ljubezni, Vrhnika (25. april 2015) – Drugi del