Vodi: Lana Praner

Kratek odlomek – celoten tekst obsega 47 strani.

Mati Narava ima prav na osrčju planeta, nekako, kot bi tik nad nekakšnim takozvanim, navideznim Ekvatorjem potisnili pravzaprav paličico v notranjost in bi jo potisnili tako, skozi severni in južni pol, kot poznate, se pravi, bi dejansko pretrgali zemeljski planet in bi dobili center ali središče. Prav tam je srce Matere fizične zemeljske Narave.
Bodite pozorni! Zato je vsaka bilka, vsaka rastlina dejansko enako rezana in postavljena v osrčje, da najdete osnovo za njo. To je ta energija spomina ali zavesti, kreacija te lepote, ki jo ima vsako, takozvano navidezno telo shranjeno v sebi, za sebe, da se okoli njega ustvarja energija in nastaja tudi telo.

Zato si pomnite in zapomnite!
Ko želite iskati utrip srca ali vdah, to Življenjsko energijo, ki se giba in nekako niha, kot sem in tja, je to nekako kot navidezno srce. Vendar, to je ta energija daha ali nekakšnega nihaja samega začetka. Se pravi, se vedno steka, ko nekako bilko ali rastlino prerežete in dobite center tega njenega središča. Tam se v vsaki živi telesni strukturi nahaja takšen plod ali zasnova.

Bodite pozorni! Ko greste v naravo, ko odtrgate rastlino, se pravi, nekako se poskušajte poigrati!
Vzemite eno travnato rastlino. Morda pojdite v gozd, kjer so takšne, bolj nekako prazne ali votle nekakšne rastlinice, ker nimajo toliko materične navidezne mesnate osnove v notranjosti, boste najlažje našli ta dah ali gibajoči se nihaj. Odtrgajte takšno rastlino in se sfokusirajte na njeno paličico. In dejansko poskušajte čisto na rahlo, vendar malo bolj kompaktno, vendar ne premočno, držati to njeno telo. In potem pojdite po delčku rastline in iščite in zaznajte, kje ima ta nihaj. Začutili boste utrip takozvanega navideznega srca ali tega nihaja in tam ima ona osnovo ali jedro.

PDF Datoteka – Kako zadihati z naravo, Bled (19.05.2013)

VIDEO – PRVI DEL:

MP3 Datoteka – Kako zadihati z Naravo?, Bled (19.05.2013) – Prvi Del

VIDEO – DRUGI DEL:

MP3 Datoteka – Kako zadihati z Naravo?, Bled (19.05.2013) – Drugi Del