Vodi: Lana Praner

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 39 strani)

Kako najti sam sebe v množici vsegá, kar je odprtega, razprtega, zahtevanega in postavljenega, je nekaj izjemnega. Vsakdo ve, ko prehaja in prihaja v čas sodobnosti, ponovnega rojstva ali vstajenja, je izbranec za to, da bo izpolnil svojo zaobljubo. In zaobljuba je postavljena v enosti ene celote in se pretaka in prenaša iz življenja v življenje, iz vstajenja v vstajenje, iz življenja v življenje ali v posvetitev ali posmrtno vstajenje. Kakorkoli, katerokoli smer opevamo, pregledamo ali opazujemo, je vedno tematika ali področje zaobljube, sveto in presveto.

To pomeni, da, kar ste si izbrali, kar ste ponudili vi kot rešitev, skozi življenja ali vstajenja izpolnjujete. Žal, zelo malo. Vendar, zaradi skušnjav, preizkušenj določenih bitij, kateri so postavljeni za vas v sodelovanju, kateri vam vedno znova premikajo tla pod vašimi nogami.

Zakaj tla pod vašimi nogami?
Zelo preprosto, ker je to energija karme ali karmičnih ciklusov.

Kot poznate, karma je iz življenje v življenje vpeta, prepletena, postavljena ali usmerjena. Na podlagi tegá se potem iz življenja v življenje prenaša le spomin. Spomin je energija. Energija je živa postavitev, katera se giba, preliva, postavlja, predvsem pa izoblikuje.
Ker je energija spomin, se vse prenaša. Ničemur ne morete pobegniti. Lahko jo preoblikujete le, ko zapis spremenite ali ga preživite, izživite in ga nadgradite. Tako se izživi karma, karmični ciklusi, kateri so vpeti v materijo.
Materija pa je skupek vsegá – najtežjega, najslabšega. A hkrati ne vedno le najslabšega, ampak vedno samo tistega, kar je v preizkušnji ali v preizkuševalnemu delu tudi najbolj izpostavljeno za vas, da se gradite in nadgradite, da se pripelje Nebo v zaobljubo, v izpolnitev vsegá, kar imate v predhodni postavitvi nekako podano obljubo, kaj boste iz Višine v nižini naredili.

PDF Datoteka – Kako biti zvest samemu sebi – Vrhnika (24. september 2016)

VIDEO – DRUGI DEL:

MP3 Datoteka – Kako biti zvest samemu sebi – Vrhnika (24. september 2016) – Prvi del

VIDEO – DRUGI DEL:

MP3 Datoteka – Kako biti zvest samemu sebi – Vrhnika (24. september 2016) – Drugi del