Vodi: Lana Praner

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 38 strani)

Duša, kot vi tretirate na Zemlji, to niste vi!
To je nekaj, kar se je zlilo in skupaj zvakuumiralo in shranjevalo kot neki spomin, kot nekaj, kar je bilo vredno ali pa tudi ne, se pravi, v neko celoto, katera skupaj v neki harmoniji ali povezavi tudi sodeluje ali živi.
Dogodki, kateri se odvijajo, se torej shranjujejo v nekakšne nalitke ali duhá, kateri se potem zlije v neko skupino ali celoto vsegá, kateri vi ali Mi pravimo duša.

Duša nastane s skupkom večih duhov ali duhovnih postavitev, katera je nekako enakopravna in se medsebojno veže in povezuje.
Torej, duša niste vi. Vi ste le zasnovniki, zasnovnik in dokler ni spojen s to energijo, ne sodi v svet duše. Zato vam pravimo, da ste duh.
In ker ste dejansko tako nekako še porazdeljeni, se pravi, tako po strukturi zasnovnika kot tudi po mentalu, se pravi, kot tudi po astralnih sferah. Se pravi, kjerkoli v zadnjemu življenju dobite koščke ali delčke ali ustvarjate nekaj, se pravi, je to zapis iz tega življenja. In dokler vas duša ali duh, dušinska zmes nekako ne poveže v celoto vsegá, niste kompaktni, vendar ste samostojni.

Zato je tudi tukaj največja težavica. Zato je pomembno, da se to pravzaprav zavedate, da boste razumeli, doumeli, zakaj ste vi kot zadnji najbolj pomembni kot živeča enota v strukturi vsegá.
Vi ste tisti, kateri ste hkrati neobteženi, ker ste popolnoma nevtralni. Vi ste torej tisti, kateri postavljate nove zapise, ker imate samostojna čustva, samostojne energije, samostojne misli, se pravi, ali dejanja, vendar le pod pogojem, če poslušate sami sebe.

PDF Datoteka – Kaj pomeni biti duh? Vrhnika (22. februar 2014)


VIDEO – PRVI DEL:

MP3 Datoteka – Kaj pomeni biti duh?, Vrhnika, (22. februar 2014) – Prvi Del


VIDEO – DRUGI DEL:

MP3 Datoteka – Kaj pomeni biti duh?, Vrhnika, (22. februar 2014) – Drugi Del