Vodi: Lana Praner

(kratek odlomek – celoten tekst obsega  28 strani)

V Mojemu svetu vlada Ljubezen, vlada Mir, vlada Harmonija.

Vse polno je žuborenja ptic. Vse polno je vodovja. Male vode, drobni potoki se kot mali studenčki stekajo vse naokoli. Naš planet je prepoln vodovja.  Na vsakih nekaj metrov iz zemlje pronica bistra studenčnica, bistra izvirska voda, katera se prosto steka po površini. Hladna je. Ledenična je. V notranjosti je energija živega kristala. Živa je.
Vsaka kaplja je tako mogočno čista, da se od vsake kaplje lesketa kot diamant. Kot vaš diamant, katerega obrnete pod svetlobo in se lomi svetloba sijaja v vašemu kamnu, kateri je obrušen, obklesan – kako naj drugače prevedem? Tako izgleda, ko Mi damo kapljevino na svojo dlan.

Naš zrak je tako mogočen, da ga okušate. Je gostljati, osvežilni in tako, kot bi gledali skozi milni mehur, se vidi kisik našega obdobja, časa ali prostora.
V vašemu delu je kisik le prosta energija ali zmes, katero vi dejansko ne vidite. Le zavedate se jo, da obstaja. Pri Nas pa je Naš kisik viden in ta daje lesket in mavričnost prostoru, času in vsem živim bitjem.

Prostrana tekočina se razliva, kot bi po rahlemu mahu se stekala ta kapljevina.
Studenčnice se stekajo in žuborijo, vendar tako, kot bi šlo vse v nekakšni planjavi, v globini in gre daleč, daleč proti osrčju.

Ko se pride na Naš planet, vas najprej počakajo samo ptice, živo življenje in nikjer ni nikogar. Nikogar živega, kot bi dejali človeka v vašemu času.

V Našemu prostoru je samo življenje. Vi bi se zagotovo nekaj dni samo sprehajali in samo okušali.

PDF Datoteka – Gospodov svet – Brežice (17. december 2016)

VIDEO – PRVI DEL:

MP3 Datoteka – Gospodov svet 1 – Brežice (17. december 2016) – Prvi del

VIDEO – DRUGI DEL:

MP3 Datoteka – Gospodov svet 2 – Brežice (17. december 2016) – Drugi del

 

MP3 Datoteka – Aida Perko Praner – Say something-Brežice (17. december 2016)