Vodi: Lana Praner z Gospodi

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 34 strani)

Glas je namreč le spev, ki prehaja skozi navidezno tuljavo, skozi navidezni pretok vsegá, najlepšega.
Glas je ena izmed enot energij ali veličin, ki se prenaša iz življenja v življenje.
In zato se mnogokrat zgodi ali prigodi, da vam marsikdo kdaj prišepne, da se vas spomni prav po glasu.
Glas je namreč glas duše, glas notranjosti glasa globine, veličine in vsega popotovanja. Zato se glas samo nadgrajuje. In zavisi, katera plast katerega življenja prehaja na površje.

Bodite pozorni!
Ko se v življenju, skozi različne trenutke klesate, izoblikujete, postavljate, usmerjate, se vam dogaja, da izoblikujete različne spomine. Različni spomin različno vibrira. In bolj ko imate čisto osnovo ali zasnovo, bolj je pretočen glas. In glas je tisti, ki sega visoko visoko, daleč, višje od vibracije Zemlje, življenja ali telesa.

Saj veste, telo v življenju ali v popotovanju vibrira in skupaj sestavlja ali spaja frekvenco z določenim zvokom. Energija telesa sestoji samo na zvoku, na glasu oziroma na neki vibraciji določene tuljave. Tako, da bi lahko dejali, da telo ima svoj glas.

PDF datoteka – Glas, Brežice (18. 5. 2019)

VIDEO PRVI DEL:

VIDEO DRUGI DEL: