Vodi: Lana Praner

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 30 strani)

V Izvornemu svetu, v Izvornemu kraljestvu je misija Vodne Sirharjune Ljubezen. Osnovno jedro je Ljubezen.
In ko posameznik doseže enako stopnjo ljubečnosti, kot je Ona v Izvoru podana, ga spusti v sebe in ga prične shranjevati, preobračati in preoblikovati.

Tako nastaja Ustoličenje. Ustoličenje ali gmotna energija Vodne energije.
Vodna energija z različnimi spomini različnega preoblikovanja dobi polnost. Skozi vsako življenje, kamor se pretoči skozi različne tokove časov in kraljestev, Ona v sebe nabira le enako, kot je v Izvorni kodi sama.

Zakaj človek ne dosega Izvorne popolnosti? Zakaj prav človek je tako daleč od Izvorne Sirharjune? Zakaj prav človek ni zmožen Njo dobiti v sebe in postati del nje, postati del Sveta nesmrtnosti?
Preprosto zato, ker pozablja, kdo v Izvoru je, kaj v Izvoru je in zakaj k Izvoru vedno ga žene in si željno želi preiti in oditi.

Ko Sirharjuna potuje, je torej nabiralka in shramba le najboljšega od najboljšega.
Samo tisto, tisti košček spomina, kar je v življenju bilo uspešno postavljeno in je bilo enakopravno z Njeno energijo, se zmore spojiti z Njo in vstopiti v Njo.

Energija sotočja, višje kot hlap, hlapevina vibrira in daleč v Ozvezdnemu času sama sebe pobira. Ko je konec življenja, ko je konec popotovanja, Energija izstopi, se pretoči v tok sotočja začasnega pretoka in spi v vodni energiji vsegá.

Si predstavljate, ko košček energije, izmed vsega kraljestva, kar ga poznate, izstopi iz fizične strukture, se loči in spoji v shrambo vsegá.
Ta shramba ni ločena! Sirharjuna v Sirharjuno se pretoči, se spoji in v skupnemu jedru miruje, a nikoli ne zaspi.

Šele, ko na najnižji točki najnižjega poslanstva popotnik, morda kot človek, morda kot žival, morda kot rastlinica, zmore doseči popolno ljubečo energijo Njej sami, se zmore odpraviti domov.

Zakaj šele tedaj?
Zato, ker je to filter, ker je to varovalo, da le zrele duše znova preidejo k Nam, znova zmorejo oditi drugam. Zmorejo znova doseči nesmrtnost nesmrtnega popotovanja.

PDF datoteka – Energija vodovja, Brežice (17. 11. 2018)

VIDEO PRVI DEL:

MP3 Datoteka – Energija vodovja – Brežice (17. november 2018) – Prvi del

VIDEO DRUGI DEL:

MP3 Datoteka – Energija vodovja – Brežice (17. november 2018) – Drugi del