Vodi: Lana Praner

(kratek odlomek – celoten tekst obsega 36 strani)

Strah je samostojno bitje, ki ni votlo, ampak je polna, miselna energija, ki shranjuje misli in občutke. Zaradi tegá tudi strah čutite.

To bitje je tisti nekdo, kjer se pretoči v trenutku in obudi, ko vi za trenutek zanihate in pomislite, da nečemu niste kos.
In ne, da niste kos, da nečemu ne boste kos. Torej, v trenutku, ko pridete v fazo, ko pomislite, da nekaj bo pa nemogočega ali težko dokazljivega ali težko obvladljivega, v isti sapi trenutka pride bitje na površje in vas nadvlada.

In kaj se zgodi?
On je shramba nemoči.

Torej, ko vi zanihate, ko se nekoga prestrašite, pa še nič ni – vsakodnevno opazujemo tisoče in tisoče in tisoče ljudi, duš, posameznikov, ki se boji zakona, ki se boji uradnih inštitucij, ki se boji nečesa, kar vas sramoti, žalosti ali pomendra. Že ko otroka daste v sistem, se srečuje s tujim izzivom strahu samega zakona.
Ko otrok prvič sebe začuti, ob starših, ob družbi, nemočen – v istem trenutku se prebudi bitje strahu. In to bitje strahu ga manevrira, ga balansira, ga preoblikuje in ga postavlja, da v nečemu, nečemu ni kos.

Pazite to!
To bitje je shramba nemoči in vam vedno znova dá vedeti, da ne obvladate in ne nadzorujete situacij.

PDF Datoteka –  Bitje strahu – Brežice (17. januar 2017)

VIDEO – PRVI DEL:

MP3 Datoteka – Bitje strahu, Brežice (17. februar 2018) – Prvi del

VIDEO – DRUGI DEL:

MP3 Datoteka – Bitje strahu, Brežice (17. februar 2018) – Drugi del